Tích hợp hệ thống

3
Th11

Giải pháp Data Center

Giải pháp kết nối cho Data Center Ngày nay nhu cầu tập tập dữ liệu ngày càng cao, giải pháp Data Center của chúng tôi giúp các doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng cho các trung tâm dữ liệu an toàn, dễ dàng triển khai, mở rộng, quản lý cũng như tiêu hao năng lượng tối thiểu. Thiết

Chi tiết

3
Th11

Giải pháp Ảo hóa

TỔNG QUAN VỀ VDI Giải pháp Ảo hóa (Virtual Destkop Infrastructure – VDI) là giải pháp sử dụng tài nguyên điện toán từ các máy chủ kết hợp với công nghệ ảo hóa để tạo ra hệ thống các máy trạm, lúc này là các máy ảo. Người dùng sẽ truy cập đến hệ thống và được cấp phát máy

Chi tiết

23
Th10

GIẢI PHÁP DATA CENTER

Giải pháp kết nối cho Data Center Ngày nay nhu cầu tập tập dữ liệu ngày càng cao, giải pháp Data Center của chúng tôi giúp các doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng cho các trung tâm dữ liệu an toàn, dễ dàng triển khai, mở rộng, quản lý cũng như tiêu hao năng lượng tối thiểu. Thiết

Chi tiết

23
Th10

TÍCH HỢP HỆ THỐNG LÀ GÌ?

I. XU HƯỚNG TÍCH HỢP HỆ THỐNG HIỆN NAY Trong thế giới số, khi phát triển vượt qua những khái niệm, vượt quá những định nghĩa thông thường về tốc độ “phát triển”. Người ta sẽ dùng “Sự tiên tiến của công nghệ” để miêu tả chúng. Trong thế giới kết nối đa chiều, khi công nghệ là them chốt

Chi tiết