Giới thiệu

23
Th10

Giới thiệu công ty

GIỚI THIỆU Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp hệ thống 3C (gọi tắt là Công ty 3C) được thành lập tháng 10 năm 2011 và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, điện nhẹ… Với quan điểm phát triển bền vững dựa trên nền tảng chất lượng sản phẩm và dịch vụ, trong những năm qua, Công ty 3C  luôn tập trung đầu tư nghiên cứu, tiếp nhận

Chi tiết