Phần mềm Quản lý Bất động sản OpenLand

Phần mềm Quản lý Bất động sản OpenLand là giải pháp phần mềm quản lý về bất động sản khép kín, toàn diện dành cho các Chủ đầu tư, Sàn giao dịch bất động sản, trung tâm kinh doanh địa ốc và các công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.

 

OpenLand giúp cho các cơ quan/đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bất động sản số hóa toàn bộ quy trình quản lý kinh doanh bất động sản, giúp cho cơ quan/đơn vị dễ dàng quản lý và theo dõi quá trình kinh doanh bất động sản qua Internet hoặc qua Mobile.
Tính năng nổi bật
 • Đáp ứng đầy đủ Qui trình quản lý kinh doanh bất động sản theo pháp luật hiện hành
 • Quản lý hợp đồng và các phụ lục hợp đồng giao dịch bất động sản
 • Tổ chức lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng
 • Quản lý các quy trình giao dịch từ giữ chỗ, đặt cọc, góp vốn, mua bán, chuyển nhượng đến quản lý quy trình giao dịch ký gửi, cho thuê, mua bán bất động sản
 • Quản lý dự án bất động sản
 • Quản lý các dịch vụ liên quan tới lĩnh vực bất động sản
 • Quản lý tài liệu ở từng cấp độ, từng phòng ban
 • Quản lý công nợ của khách hàng, quản lý công nợ tổng hợp các các hợp đồng, quản lý công nợ đến từng đợt thanh toán tại từng hợp đồng bất động sản, quản lý lãi muộn phát sinh tại từng đợt thanh toán của từng hợp đồng mua bán bất động sản, quản lý nhân viên, tiền lương, chiết khấu, hoa hồng
 • Phân quyền sử dụng cho các phòng ban, nhân viên
 • Nền tảng phát triển: Nền tảng web-base (Microsoft .Net), mobile (smart phone)
Khách hàng sử dụng
 • Các Chủ đầu tư
 • Các Sàn giao dịch bất động sản
 • Trung tâm kinh doanh địa ốc
 • Các công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản

Comments are closed.