Phần mềm Quản lý cán bộ Công chức, Viên chức OpenStaff

Phần mềm quản lý công chức, viên chức được xây dựng phù hợp với nhu cầu hiện tại và có tính định hướng phát triển trong tương lai.

 

Phần mềm Quản lý cán bộ Công chức, Viên chức OpenStaff được thiết kế và xây dựng giúp cho cơ quan/đơn vị hành chính nhà nước quản lý toàn bộ công chức, viên chức của đơn vị, giúp theo dõi quá trình thay đổi, cập nhật hồ sơ của công chức, viên chức trong quá trình công tác từ khi bắt đầu cho đến khi rời khỏi cơ quan/đơn vị.

Hệ thống phần mềm sẽ giúp Lãnh đạo cơ quan/đơn vị, Bộ phận nhân sự, Trưởng các bộ phận, đơn vị quản lý công chức, viên chức hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trong việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ công chức, viên chức.

Phần mềm quản lý công chức, viên chức được xây dựng phù hợp với nhu cầu hiện tại và có tính định hướng phát triển trong tương lai.

Tính năng nổi bật
 • Tin học hóa quy trình quản lý & báo cáo hồ sơ cán bộ công chức – viên chức;
 • Nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT;
 • Quản lý chặt chẽ, kịp thời các biến động về nhân sự;
 • Cung cấp đầy đủ tổng hợp, chi tiết thông tin về cán bộ công chức – viên chức;
 • Đáp ứng nhanh chóng nhu cầu báo cáo, thống kê cho các biểu mẫu, báo cáo về quản lý quản lý cán bộ công chức – viên chức theo các quy định của Bộ Nội vụ;
 • Tổ chức quản lý lưu trữ thông tin trên hệ thống máy tính;
 • Sử dụng nhiều CSDL: Cho phép triển khai trên nhiều CSDL khác nhau như Ms SQL Server, Oracle, MySQL.
Khách hàng sử dụng
 • Các Bộ, Tổng Cục, Cục, Vụ, Viện trực thuộc Trung ương
 • Ủy ban nhân dân các Tỉnh/thành phố; Quận/huyện; Phường/xã
 • Các Sở ban ngành trực thuộc tỉnh
 • Các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị hành chính, sự nghiệp sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Comments are closed.