Phần mềm quản lý đề tài nghiên cứu khoa học

Phần mềm quản lý đề tài cứu khoa học và công nghệ (STM – Science and Technology Management) là hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý các hoạt động khoa học của tỉnh/thành, các trường Đại học bao gồm các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và phát triển công nghệ, dịch vụ Khoa học và Công nghệ.

Tính năng nổi bật
 • Tính chính xác
 • So với việc ghi chép, lưu trữ bằng thủ công, phần mềm giúp các khâu tính toán, ghi chép và kết xuất Báo cáo chính xác hơn.
 • Dữ liệu đưa vào hệ thống từ một nguồn nên đảm bảo tất cả số liệu, báo cáo đều nhất quán.
 •     Tính hiệu quả
 • Với thông tin đầy đủ và luôn sẵn sàng, phần mềm giúp nhà quản lý lập kế hoạch nhanh chóng và hiệu quả.
 • Việc tự động hóa được các công đoạn kiểm tra, lưu trữ, tìm kiếm và kết xuất báo cáo của phần mềm sẽ tiết kiệm tối đa thời gian, nhân lực, vật lực, từ đó nâng cao năng lực hoạt động.
 •    Tính chuyên nghiệp
 • Bằng việc sử dụng phần mềm, toàn bộ hệ thống tài liệu, hồ sơ, giấy tờ đều được in ấn nhất quán theo các chuẩn mực quy định.
 •     Tính cộng đồng
 • Thông qua phần mềm, việc trao đổi thông tin, liên lạc, tham khảo lẫn nhau giữa các cá nhân, bộ phận trong tổ chức được tăng cường.
 • Thông qua internet, cộng đồng có thể đề xuất, góp ý kiến để nâng cao hiệu quả các đề tài nghiên cứu.
 •    Tính minh mạch
  • Thông tin về các đề tài/dự án, tiến độ thực hiện đề tài/dự án, kinh phí phân bổ,thực hiện,… được đưa ra một cách công khai, minh bạch và cập nhật  thường xuyên.
Khách hàng sử dụng
 • Các Trường Đại học, Cao đẳng
 • Các Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu khoa học & Công nghệ
 • Sở Khoa học & Công nghệ các tỉnh

Comments are closed.