Tư vấn các dự án đầu tư ứng dụng CNTT

Với đội ngũ chuyên gia tư vấn có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực CNTT, có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của Bộ Thông tin truyền thông trong lĩnh vực lập và quản lý dự án CNTT theo nghị định 102 và luật đầu tư công, công ty đã tham gia tư vấn cho nhiều dự án ứng dụng CNTT của các Bộ, ngành; các tỉnh, thành phố; các ngân hàng, doanh nghiệp; các bệnh viện, trường học

Đội ngũ chuyên gia của công ty có thể thực hiện các công việc tư vấn đầu tư dự án ứng dụng CNTT từ bước chuẩn bị dự án (khảo sát, xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật, đề cương – dự toán chi tiết) …

…cho đến các bước thực hiện đầu tư dự án như: Tư vấn lập thiết kế thi công – tổng dự toán; tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; quản lý dự án; giám sát thi công v.v.

Comments are closed.