Tư vấn thiết kế và triển khai các giải pháp tích hợp hệ thống

Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ và kinh nghiệm, có chứng chỉ quốc tế của các hãng CNTT uy tín trên thế giới, chúng tôi có đủ khả năng cung cấp các dịch vụ từ khâu tư vấn thiết kế hệ thống, triển khai tích hợp các dự án hạ tầng mạng LAN/WAN, trung tâm dữ liệu, hệ thống máy chủ và lưu trữ, hệ thống bảo mật an toàn thông tin cho các dự án có quy mô lớn, trên một phạm vi địa lý rộng từ vài tỉnh, thành phố tới toàn quốc.

 

Comments are closed.